PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ I (2016-2020)

 

Chương trình 1: Xây dựng tổ chức và phát triển toàn diện với các mục tiêu

 1. Hoạt động về Tổ chức Hội
 • Kết nạp hội viên mới theo điều lệ Liên chi hội (dự kiến số hội viên hết nhiệm kỳ I là 250 hội viên)
 • Phát hành thẻ Hội viên
 • Tổ chức tham dự các hội nghị chuyên ngành trong nước, các nước trong khu vực và quốc tế. Hỗ trợ hội viên trở thành thành viên của các Hội chuyên ngành uy tín trên thế giới: hội chỉnh nha thế giới WFO (World Federation of Orthodontists), hội Chỉnh nha Hoa Kỳ (American Association Orthodontists).
 • Khen thưởng cho Hội viên tích cực tham gia hoạt động của Liên chi hội
 • Tổ chức Đại hội toàn thể nhiệm kỳ I
 1. Hoạt động gây quỹ cho Hội
 • Thu Hội phí của Hội viên
 • Thu phí từ các hoạt động đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị chuyên ngành do Liên chi hội tổ chức
 • Tổ chức hoạt động gây quỹ
 • Thu phí từ nguồn quảng cáo trên trang web
 • Kêu gọi tài trợ từ các công ty trang thiết bị chuyên ngành chỉnh nha

Chương trình 2: Phát triển khoa học – đào tạo và công nghệ thông tin – báo chí với các mục tiêu

 1. Hoạt động về Khoa học đào tạo
 • Tổ chức hội nghị khoa học định kỳ mỗi hai năm.
 • Tổ chức hội thảo và sinh hoạt khoa học kỹ thuật chuyên đề chỉnh nha (mỗi 6 tháng 1 lần).
 • Tổ chức các câu lạc bộ học tập và nghiên cứu chuyên ngành chỉnh nha (Study club) cho các hội viên có nhu cầu và tự nguyện tham gia sinh hoạt thường kỳ hàng tháng. CLB hoạt động dưới hình thức tự quản và có báo cáo hoạt động cho Liên chi hội.
 • Tổ chức các đợt đào tạo liên tục liên kết với các đơn vị (có cấp chứng nhận).
 1. Hoạt động về Công nghệ Thông tin – Báo chí.
 • Xây dựng trang Web của Liên chi hội, tên miền hao.vn, là kênh thông tin chính thức của liên chi hội với các hoạt động:
 • Cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động liên chi hội
 • Cập nhật thông tin các hội nghị, các khóa huấn luyện có liên quan trong và ngoài nước
 • Các bài dịch từ các tạp chí chỉnh nha uy tín trên thế giới
 • Các video clip về các kỹ thuật chuyên ngành chỉnh nha sưu tập
 • Diễn đàn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ các ca lâm sàng thú vị của anh chị em hội viên
 • Cung cấp địa chỉ phòng khám của hội viên
 • Cung cấp thông tin, kiến thức về chỉnh nha cho cộng đồng
 • Liên kết web với các công ty trang thiết bị vật tư liên quan với Chỉnh hình răng mặt
 • Hoạt động báo chí: hướng tới phát hành Bản tin Chỉnh hình răng mặt dưới hình thức bản tin giấy và bản tin online định kỳ mỗi quý.

Chương trình 3: Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với các mục tiêu

 • Khuyến khích hội viên tham dự và gửi báo cáo tại các hội nghị trong nước, khu vực và quốc tế
 • Hỗ trợ Hội viên, tổ chức đoàn tham dự các đợt đào tạo liên tục, hội nghị chuyên khoa ở nước ngoài
 • Liên kết với các Hội bạn trong ngoài nước tổ chức hội thảo, hội nghị, gửi Hội viên đi đào tạo (fellowship)
 • Phối hợp mời báo cáo viên nước ngoài của Hội bạn (quốc tế) tham gia các Hội nghị chuyên ngành trong nước
 • Mời một số báo cáo viên quốc tế làm Hội viên danh dự của Liên chi hội

Chương trình 4:  Công tác tư vấn phản biện và xã hội từ thiện với các mục tiêu

 1. Tư vấn phản biện

Hội sẽ tư vấn – phản biện các vấn đề liên quan Chỉnh hình răng mặt theo yêu cầu của cơ quan chức năng cho Hội viên hoặc các đối tượng khác.

 1. Xã hội từ thiện
 • Tổ chức hoặc tham gia hoạt động từ thiện với các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế. Góp tiền mặt hoặc thiết bị vật liệu cho các hoạt động xã hội.
 • Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc hỗ trợ học phí cho bác sĩ trẻ đang tham gia học tập trong các chương trình đào tạo chứng chỉ chỉnh hình răng mặt được Liên chi hội công nhận

HCM, Ngày 07 Tháng 05 Năm 2016

Loading...