HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN 2022

HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN 2022

HỘI NẮN CHỈNH RĂNG VIỆT NAM
HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN 2022
Chủ đề: “ Nắn chỉnh răng đương đại: truyền thống hay số hóa?”
Thời gian: 12 và 13/4/2022
Hình thức: Hội thảo trực tuyến
Thông tin về chương trình khoa học sẽ sớm được cập nhât
Liên hệ : vietnamortho@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...