Hội nghị thường niên lần thứ 54 của KAO và lần thứ 12 của WIOC (World Implant Orthodontic Congress).

Hội nghị thường niên lần thứ 54 của KAO và lần thứ 12 của WIOC (World Implant Orthodontic Congress).

HAO kính gửi quý đồng nghiệp thông tin sau:
Hội nghị thường niên lần thứ 54 của KAO và lần thứ 12 của WIOC (World Implant Orthodontic Congress).
Thời gian: từ ngày / -/ năm 2021
Địa điểm: COEX, Seoul
Các thành viên tham dự ở nước ngoài: Các video bài giảng sẽ có từ ngày 15-31 tháng 10 năm 2021
Kính chúc quý đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...