3 ĐỢT HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỊNH KỲ VÀO THÁNG 2, THÁNG 4 VÀ THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA HAO diễn ra song song với khóa học.

3 ĐỢT HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỊNH KỲ VÀO THÁNG 2, THÁNG 4 VÀ THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA HAO diễn ra song song với khóa học.

3 ĐỢT HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỊNH KỲ VÀO THÁNG 2, THÁNG 4 VÀ THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA HAO diễn ra song song với khóa học.
Link khóa học: 
Do nhu cầu của nhiều hội viên và hội thảo viên không thể sắp xếp tham gia khóa học dài hơi và được sự cho phép của GS. KEE-JOON LEE, 3 ngày đầu tiên của 3 học phần KHÓA HỌC nêu trên tổ chức tại TP.HCM sẽ được mở rộng cho toàn thể Hội viên HAO và quý bác sĩ quan tâm.
3 ngày hội nghị tuy không nhiều nhưng vẫn giúp quý bác sĩ có được những kiến thức từ cơ bản cho đến cập nhật nhất về vít chỉnh nha; nắm bắt cách thiết kế hệ thống lực để di chuyển từ 1 răng đơn lẻ hay nhóm răng đến toàn bộ cung răng; tiếp cận những quan điểm điều trị đột phá về dịch chuyển toàn bộ cung răng theo chiều dọc và chiều trước sau, giải quyết triệt để các vần đề theo chiều ngang và xử trí các ca rối loạn khớp Thái dương hàm – các vấn đề từng 1 thời “ngoài tầm tay của bác sĩ chỉnh nha”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...